Cylch Mantra

a Llafarganu

 

 

 

 

Noson o Lafarganu,

Mantra, Cerdd a Chân

Pob Lefel

Bob mis, ar ddydd Sul

Nesa : Dydd Sul, 28 Ebrill 2019

6.00pm - 7.30pm (drysau’n agor 5.30pm)

£8.00

 

Dwewch i ymuno â ni ar gyfer noswaith o therapi mantra a cherddoriaeth i godi’r galon, yn y gyntaf o’n Cylch Llafarganu a Mantra dydd Sul.

 

Byddwn yn gweithio gyda’r llais, drymiau, a bowlenni sain (ac offerynnau eraill ar adegau) er mwyn cynyddu’ch egni atseiniol, rhyddhau’r llais, a chysylltu â ni’n hunain ac ag eraill mewn ymroddiad a llawenydd — ac hefyd er mwyn rhoi amser i ni’n hunain i gyfleu a mwynhau’n hunain drwy sain.

 

Dyma waith sy’n allweddol ar gyfer ein byd modern, gan helpu i leihau pryder, pwysau ac unigrwydd. Mae croeso i bawb — does dim angen profiad mewn canu na cherddoriaeth — ond rwy’n gobeithio ffurfio grŵp kirtan bychan yn y pen draw, felly os hoffech chi ddod â drwm neu offeryn arall gyda chi, yna gorau oll. Byddaf yn arwain wrth ddysgu’r llafar-ganeuon, ac yn arwain y kirtan.

 

Dewch â chlustog, carthen, a diferyn o ddŵr — unrhyw beth i’ch cadw chi’n gyffyrddus.

 

Gweithdy Yin

a Yoga Nidra

 

 

 

 

Gweithdy bob mis er mwyn

meithrin y corff a’r enaid

Pob Lefel

Bob mis, ar ddydd Sul

Nesa : Dydd Sul, 19 Mai 2019

4.00pm - 6.00pm

£16.00

 

Mae yoga Yin yn ymarfer sy’n hynod o dyner ond hefyd yn ymarfer dwfn, lle mae’r osgo (ar lawr) yn cael ei ddal am rhwng 2 a 5 munud. Drwy arafu ac lleddfu gallwn ddod â llonyddwch i’r corff. Drwy hyn rŷn ni’n dysgu sut i leddfu, ymollwng, a derbyn yr hyn sydd o’n cwmpas â diolchgarwch.

 

Mae cydnabod gwerth bywyd yn gofyn am ymdrech fawr i arafu. Gall yoga Yin yn fod o fudd ac yn addas i bawb sy’n ymarfer yoga ar bob lefel. Wrth ymestyn a dal yr osgo mae gwead y corff (yr ‘hosan’ sy’n ein dal at ein gilydd) yn cael ei dynnu a’i gywasgu. Mae hyn yn ein helpu i gael gwared o’r gwenwyn sy’n cronni yn ein cyrff,  i iro’r cymalau,  ac i ryddhau tensiwn yn ein cyhyrau a meinwe cysylltiol eraill. Gall hefyd yn rhoi sylfaen dda ar gyfer ymarfer yoga mwy deinamig neu ar gyfer gweithgareddau corfforol eraill.

Hafan Yoga Cymru

Glandŵr, Tresaith, Ceredigion SA43 2JH

01239 811442